L’espai participatiu Agròpolis comença una nova etapa amb energies renovades

Agròpolis, espai de trobada, de cocreació de projectes i acció política al voltant de la Sobirania Alimentaria i l'Agroecologia, enceta una nova etapa i emprèn camí cap a la transformació del sistema alimentari a Barcelona.

Agròpolis
21/01/2022 - 15:58 h - Ajuntament Sònia Narvaez Gordillo

L’espai participatiu Agròpolis és un espai publicocomunitari que aglutina entitats que treballen per una alimentació sana, justa i sostenible a Barcelona, plantejada des de la sobirania alimentària i l’agroecologia.

Aquest espai va fer els primers passos l’any 2019, impulsat pel comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària. Ara entra en una nova etapa recollint tota la feina feta fins ara, però amb una estructura inspirada en el model sociocràtic i un nou enfocament.

Agròpolis ha decidit participar en l’elaboració de l’Estratègia d’alimentació sostenible Barcelona 2030: aporta al procés la veu de l’agroecologia i la sobirania alimentària. Paral•lelament, escollirà quatre o cinc reptes de ciutat que s’identifiquin amb l’estratègia per treballar en la cocreació de projectes que hi donin resposta.

Aquest enfocament és més transversal i pluridisciplinari, ja que, davant un mateix repte, entitats i l’Administració pública amb àrees d’acció diferents podran treballar conjuntament i aportar-hi cadascuna la seva visió i expertesa.

Òbviament, també es treballarà qualsevol idea o projecte que pugui sorgir de les persones que hi participen i que tingui la força suficient per cocrear projectes i generar canvis.

Què és Agròpolis?

Un espai publicocomunitari…
… de diàleg, de treball i d’acció,
… entre la societat civil, el teixit econòmic, les universitats i l’Administració pública municipal,
… que tenen en comú l’objectiu de col·laborar per transformar el sistema alimentari de Barcelona des dels valors de la sobirania alimentària i l’agroecologia.

Eixos de treball

1) espai polític, des d’on proposar, contrastar i incidir en les polítiques públiques entorn de l’alimentació sostenible

2) espai de cocreació de projectes i accions relacionats amb el desenvolupament d’un sistema agroalimentari que camini cap a la sobirania alimentària

3) espai de trobada per establir connexions i millorar la coordinació entre diferents actors i àmbits de treball relacionats amb l’alimentació

En aquest marc, el disseny de l’agenda per als pròxims mesos reflecteix, d’una banda, els tres eixos generals d’acció (acció política, cocreació de projectes i coneixença mútua), i, de l’altra, la voluntat que sigui un espai obert i integrador per donar resposta a diferents inquietuds, interessos i disponibilitats i permetre que cada entitat decideixi quin grau d’implicació vol tenir amb l’espai i en quines àrees vol participar.

Agenda 2022

-Aportar la veu de l’agroecologia i la sobirania alimentària al procés de l’Estratègia d’alimentació sostenible Barcelona 2030
(Sessions plenàries per tractar temes d’organització interna i governança i de visió política. I recollir les aportacions a l’Estratègia d’alimentació sostenible 2030.
Escollir amb quins dels reptes alimentaris de ciutat ens comprometem.)

-Conèixer i aprendre amb entitats que estiguin vinculades als reptes escollits o que estiguin interessades a treballar-hi
(Sessions d’intercooperació temàtiques.)

-Cocreació de projectes (d’intercooperació, publicocomunitaris, etc.) que donin resposta als reptes de ciutat
(Sessions de treball i cocreació.)

Si us voleu adherir a l’espai participatiu Agròpolis, ompliu el formulari

Si teniu qualsevol dubte podeu escriure a agropolis@bcn.cat.

Agròpolis. Agròpolis Agròpolis Agròpolis