Urbanoruralitat i biodiversitat

DEL CAMP A LA CIUTAT, DE LA CIUTAT AL CAMP: MENGEM ALLÒ QUE CULTIVEM. 
     

Urbà i rural no sempre han estat realitats tan llunyanes; ciutats com Barcelona estan envoltades per entorns rurals on l’agricultura s’enfronta actualment a moltes adversitats. Com ens beneficien els aliments provinents d’aquests cultius limítrofs amb la ciutat i la seva cadena de producció i distribució? Com podem contribuir que ho facin preservant les economies locals, enfortint la producció de proximitat i assolint un model alimentari més sostenible i empoderador? Menjar és un acte no només cultural, sinó també polític que, viscut de manera conscient, permet entendre d’on prové allò que mengem i decidir en conseqüència.

Descripció de l'itinerari: Què és un banc de llavors i per què és important? Conèixer les plantes silvestres del nostre voltant i saber fer-ne ús. Descobrir els moviments que demanen ruralitzar els entorns metropolitans, i fins i tot urbans, són alguns dels coneixements que es podran trobar en aquest itinerari.  

Imatge