Imatge
Xerrada

Diàleg entre Vanesa Freixa i Joan Rieradevall

16 d'octubre 12.00 h

Presencial amb aforament màxim

Interdependència, simbiosi i antagonisme. Una aproximació a la producció alimentària des del context rural i des del context urbà. 

Ruralitzar l'àmbit urbà en una triple dimensió: productiva, ambiental i de valors. Entendre els espais urbanitzats també com a espais naturals productors de biodiversitat, salut i aliments. Entendre l'àmbit rural com un lloc de vida i per donar vida, no un lloc de consum ni per a ser consumit, sense sentir-nos vinculats d’una manera real als seus valors i ritmes.

AddThis