Jesús Contreras Hernández

Catedràtic emèrit d’Antropologia Social

Jesús Contreras Hernández és catedràtic emèrit d’Antropologia Social a la Universitat de Barcelona. Membre del Observatori de l’Alimentació (ODELA). Les seves especialitats són l’antropologia econòmica i l’antropologia de l’alimentació. Ha fet treball de camp als Andes i a Espanya. Ha desenvolupat diverses recerques sobre les relacions entre l’evolució de les formes de vida i la seva relació amb els canvis alimentaris. Entre les seves publicacions, una vintena de llibres i prop de dos-cents articles, cal destacar: Antropología de la alimentación (1993), Alimentación y cultura: necesidades, gustos y costumbres (1995), Los productos de la tierra en la Europa del sur (1996), “Alimentación y sociedad: sociología del consumo alimentario en España” (1997), “Cambios sociales y cambios en los comportamientos alimentarios en la España de la segunda mitad del siglo XX” (1999), “Los aspectos culturales en el consumo de carne” (2001), “La obesidad: una perspectiva sociocultural” (2002), Alimentación y cultura: perspectivas antropológicas (2005), Historia y antropología de la alimentación (2018) i ¿Seguimos siendo lo que comemos? (en premsa).

 

 

Imatge

AddThis