Gonzalo Gamboa Jiménez

Economista ecològic

Gonzalo Gamboa és economista ecològic, doctor en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Té una àmplia experiència en la combinació de processos participatius i marcs analítics, com ara l’avaluació multicriteri, per a la presa de decisions en polítiques públiques.

Especialitzat en la definició, elecció i ús d’indicadors biofísics i socioeconòmics, derivats de valors i visions contradictòries que existeixen a la societat, per tal de caracteritzar i analitzar sistemes socioeconòmics i la seva relació amb el medi ambient. En especial, té interès en l’anàlisi dels sistemes rurals i alimentaris.

Gonzalo va participar en l’avaluació de la sobirania alimentària de Catalunya amb Arran de Terra, SCCL. A l’ICTA-UAB va participar en el projecte GLAMUR on va avaluar i analitzar cadenes d’abastiment alimentari segons diferents narratives existents a la societat. A més, en els darrers anys ha participat en els processos de disseny dels Contractes Agraris de Collserola i de les Gavarres. Aquest últim ja disposa de la primera convocatòria.

Va ser coordinador del Màster en Ecologia Política, Decreixement i Justícia Ambiental de l’ICTA-UAB, on actualment coordina el Mòdul sobre Aplicacions Metodològiques per a la Recerca-Acció.

En l’actualitat és investigador de l’ICTA-UAB, on treballa al projecte H2020 Water Mining, sobre la recuperació de recursos de les aigües residuals i dessalació d’aigua de mar. Coordina la interacció entre el projecte i actors socials, i la incorporació dels valors socials en els processos de desenvolupament tecnològic.

Web Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona

Imatge

AddThis