Gilad Buzi

Agricultor, fundador d’Aurora del Camp

Gilad Buzi és horticultor ecològic. Juntament amb el seu equip, conrea més de trenta tipus d’hortalisses ecològiques en un terreny periurbà llogat d’unes cinc hectàrees al Masnou (el Maresme).  Actualment, el projecte alimenta més de tres-centes famílies directament, i indirectament unes dues mil, a través d’EcoMaresme, SCCL, la cooperativa agrària sense ànim de lucre que va cofundar el 2018.  

Llicenciat per la Universitat de Califòrnia i amb experiència prèvia en informàtica i llengües, Gilad va fundar Aurora del Camp l’any 2010.  Anteriorment, havia estat actiu en el moviment de cooperatives/grups de consum a la ciutat de Barcelona.  El 2004, va desenvolupar un programari per organitzar la compra conjunta dels grups de consum.  Aquest programari, lliure i gratuït, va ser clau en l’expansió d’aquests grups i actualment gestiona milions d’euros de compres directes.  

Gilad ha impartit nombroses formacions en jornades tècniques i cursos de Catalunya i les Illes Balears. Les seves tècniques agràries van més enllà de la simple agricultura ecològica: es basen en sistemes que afegeixen carboni al sòl, augmenten la biodiversitat, utilitzen menys energia i regeneren entorns malmesos.

Web Aurora del Camp

Imatge

AddThis