Clàudia Custodio

Tècnica de Justícia Ambiental i Drets Socials de l'Observatori DESC

Tècnica de l’Observatori DESC, un centre de drets humans que concentra els seus esforços a desmuntar la percepció devaluada dels drets socials —dret a l’habitatge, al treball, a l’educació, a la salut, a l’alimentació— en relació amb d’altres drets considerats fonamentals com els drets civils i polítics i els drets patrimonials. Per fer-ho, l’Observatori combina la incidència política amb la recerca, l’assessorament, l’organització de cursos i jornades i el litigi estratègic. Tot plegat, sense perdre de vista la importància del treball en xarxa i la participació en campanyes socials.

Web Observatori DESC

Imatge

AddThis