Carles Gasol Martínez

Director de l’àrea de captació de projectes d’Inèdit i professor associat de la UAB 

Doctor en Ciències Ambientals per la UAB. Llicenciat en Ciències Ambientals (2003) per la Universitat de Girona, i Màster en Ciències Ambientals (2006) per la UAB. Expert en Sistemes de Gestió Ambiental per a les universitats de Carolina del Sud i Clemson. La seva tesi doctoral ha estat finançada pel Ministeri de Ciència i Educació així com part de la seva recerca, i ha liderat projectes d’aplicació d’eines d’anàlisi de cicle de vida, petjada de carboni i ecodisseny aplicat a la producció de productes i processos agroindustrials. Actualment és soci administrador, fundador i director de l’àrea de captació de projectes d’Inèdit, i professor associat de la UAB. 
També és soci fundador de l’empresa Tectum Garden, empresa dedicada a la implantació de l’agricultura urbana. 

Inèdit és una empresa creada el 2009 en el si del Parc de Recerca de la UAB per un grup d’emprenedors i emprenedores procedents de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA). Inèdit es crea amb la intenció de generar un tipus d’empresa que transfereixi el coneixement tècnic en medi ambient generat a la universitat a l’Administració i empreses privades.
 
Inèdit ofereix serveis d’innovació per als productes i serveis dels seus clients, basant-se en l’ecodisseny dels reptes ambientals i la integració del medi ambient com un factor de competitivitat. Quantificar ambientalment i econòmicament les matèries primeres, els processos, l’energia consumida, els residus generats relacionats amb el cicle de vida dels productes i serveis de les empreses permet ecodissenyar estratègies més eficients d’optimització, reduint costos de producció i impactes ambientals. 
 

Imatge

AddThis