La pagesia de Collserola valora la primera edició del Contracte Agrari

La nova línia d’ajuts, que compensa econòmicament a la pagesia pels beneficis socioambientals que genera, ha estat valorada positivament pel sector i demostra el seu potencial per donar suport directe a l’activitat agrària.

..
08/09/2023 - 13:48 h - Medi ambient i sostenibilitat Ajuntament de Barcelona

Fer activitat agrària a Collserola implica molt més que produir aliments. La pagesia és la guardiana de la biodiversitat d’aquest espai i per donar-li suport, i recompensar tots els beneficis socioambientals que genera amb la seva feina, es va crear el Contracte Agrari de Collserola (CAC), una eina que pretén compensar a la pagesia per les aportacions que brinda al Parc i els municipis que l’envolten, i que remunera diverses actuacions que tenen una repercussió positiva sobre el territori en l’àmbit ecològic, econòmic i social.

La primera edició d’aquesta nova línia d’ajuts va tenir lloc l’any 2022 i per recollir-ne els aprenentatges el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en el marc del projecte Alimentem Collserola, ha elaborat un informe d’avaluació que recull les reflexions fetes per la mateixa pagesia que hi ha participat i per l’equip tècnic encarregat de la seva execució.

Recordem que la primera edició del CAC es va dotar amb 75.000 €. D’aquesta partida, finalment s’han acabat esgotant un total de 61.505,26 €. En concret s’ha destinat una mitjana de 3.844,08 € a cadascun dels 16 projectes productius seleccionats, que han ajudat a finançar aquelles activitats que la pagesia realitza regularment: el manteniment de marges i murs, el conreu de varietats i races autòctones, la reparació de camins… També, destaca la partida en la instal·lació de tanques cinegètiques per posar fre als danys provocats pel senglar i, en aquesta primera edició també, en la participació en una organització de productores, probablement perquè coincideix amb una etapa inicial de l’associació Collserola Pagesa.

Punts forts del CAC

La primera convocatòria del CAC ha marcat un punt d’inflexió en l’impuls de l’activitat agrària a Collserola, sobretot per donar suport a la pagesia amb recursos concrets i avançar en la Transició Agroecològica del Parc Natural.

En general, la pagesia ha valorat positivament la nova eina. Entre les principals fortaleses del CAC destaca que, amb un pressupost reduït respecte a altres línies d’ajuts semblants, genera un impacte particularment significatiu sobre el territori.

Suposa sobretot un estalvi respecte a la contractació pública per a tasques de gestió forestal o conservació del territori, i dona valor a actuacions que la pagesia realitza habitualment i que estan poc visibilitzades.

En definitiva, el CAC mitjançant la compensació econòmica, aconsegueix valorar uns serveis ecosistèmics que no es veuen reflectits en el preu dels aliments que produeixen, però que generen unes aportacions molt rellevants al territori.

Aprenentatges per a pròximes edicions

L’informe també recull la reclamació que fa la pagesia sobre el CAC hauria d’esdevenir una eina de suport econòmic a la pagesia més generalista, que incloguès actuacions d’inversió a les finques per millorar la seva vocació productiva i la viabilitat dels projectes professionals.

D’altra banda, també, es considera limitada la dotació econòmica. D’aquesta manera, es proposa augmentar els preus de referència d’algunes actuacions per adaptar-se als costos reals i equiparar algunes actuacions que es consideren estratègiques al Parc amb d’altres millor valorades monetàriament.

Finalment, l’informe també conclou la necessitat d’ampliar el nombre d’actuacions relacionades amb l’apicultura, ramaderia i cereal.

CAC 2023, en marxa

La segona convocatòria del CAC es va tancar el passat mes de juny i ajudarà a finançar actuacions que es duguin a terme durant aquest 2023. En aquesta edició, la dotació ha estat de 75.000 € i cada sol·licitud podrà rebre fins a un màxim 5.000 €.

Enguany s’han incorporat novetats com la compensació per tres categories d’actuacions: en primer lloc, els serveis ecosistèmics, en segon lloc, l’impacte sociolaboral i, per acabar, les millores en la infraestructura agrària. També, s’han inclòs noves actuacions que generen impactes socioambientals positius sobre el medi i les persones, i que afavoreixen la viabilitat de les finques de la Serra.

..