S’obre una nova convocatòria del Contracte Agrari de Collserola

Aquesta eina de suport a la pagesia pretén compensar econòmicament els serveis socioambientals que brinden al territori i que sovint estan invisibilitzats.

..
29/05/2023 - 10:18 h - Medi ambient i sostenibilitat Ajuntament de Barcelona

Al Parc Natural de Collserola, hi ha una sèrie d’accions necessàries per a la prevenció d’incendis, foment de la biodiversitat o manteniment d’infraestructures. Són actuacions essencials per a la conservació dels ecosistemes del Parc i del mosaic agroforestal de la serra, que realitza la pagesia en el seu dia a dia, però tot i els nombrosos beneficis socials, culturals i ecològics que representen, aquestes tasques de gestió territorial sovint estan invisibilitzades i no reben cap mena de compensació.

El Contracte Agrari de Collserola (CAC) estableix un acord implícit de suport mutu entre administració, societat i pagesia per posar-les en valor.

En la primera edició del CAC, l’any 2022, van acabar obtenint els 61.505 € de l’ajut, 16 projectes productius dels 21 que s’hi van presentar, amb una mitjana de 3.844 € d’aportacions individuals. En particular, es van destinar 17.208 € d’aquest pressupost a la instal·lació de tanques cinegètiques per a les 10 finques que ho van demanar.

Aquesta primera convocatòria, que va permetre testar-ne el funcionament, corregir i millorar la proposta, va comptar amb el finançament del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, així com els ajuntaments de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, el Papiol, Sant Just Desvern i l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.

En la convocatòria d’enguany, la segona del CAC, la dotació serà de 75.000 €, per primer cop amb fons íntegres del Consorci, i cada sol·licitud podrà rebre fins a un màxim 5.000 €.

Les sol·licituds a aquesta convocatòria de pagaments podran presentar-se fins al 19 de juny.

Novetats convocatòria 2023

L’edició del 2023 inclou algunes novetats com la compensació per tres categories d’actuacions: en primer lloc, els serveis ecosistèmics, en segon lloc, l’impacte sociolaboral i, per últim, les millores en la infraestructura agrària. També s’hi inclouen noves actuacions que generen impactes socioambientals positius sobre el medi i les persones, i que afavoreixen la viabilitat de les finques de la Serra.

Qui pot presentar la sol·licitud

Es poden presentar a la convocatòria les persones físiques o jurídiques que realitzen activitat agrària professional a l’àmbit territorial del Parc Natural de la Serra de Collserola, així com a l’espai funcional definits en el planejament vigent (PEPNat). Es defineixen com a espai funcional els terrenys situats fora de l’espai protegit atesa la seva funció rellevant per garantir els objectius bàsics del Parc Natural.

Més sobre el CAC

El Contracte Agrari de Collserola és una eina desenvolupada de forma participativa entre pagesia, administracions públiques i agents acadèmics en el marc del programa Alimentem Collserola, dins l’estratègia de la Promoció de la Transició Agroecològica impulsada pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

..