Imatge
Visita / Ruta

Visita a l’habitatge cooperatiu Cirerers

24 d'octubre. Visites a les 10.00 h, 11.00 h, 12.00 h i 13.00 h

Presencial amb reserva prèvia aquí.

L’edifici de cohabitatge cooperatiu Cirerers, format per 32 habitatges i espais comunitaris i amb les seves vuit plantes, serà l'edifici més alt de l’Estat construït amb fusta. Actualment en fase de construcció, l’edifici serà passiu perquè tindrà una mínima demanda energètica pel que fa a la climatització i producció d’aigua calenta, i serà ecològic perquè s’utilitzaran materials amb mínima petjada ecològica i preferentment orgànics.
A la coberta disposarà d’espais comuns on els veïns i veïnes podran dur a terme iniciatives diverses, per exemple un hort urbà col·lectiu.

Itinerari
Entitat organitzadora:

AddThis