Crida per participar a la 9a Fira de Consum Responsable i Economia Social i Solidària fins al 20 de setembre

La 9a edició se celebrarà en el marc de les festes de Nadal de 2023 a plaça de Catalunya.

..
24/07/2023 - 09:35 h - Cultura i lleure Ajuntament de Barcelona

S’ha obert el termini per sol·licitar la participació en la 9a Fira de Consum Responsable i d’Economia Social i Solidària (ESS) en el marc de les festes de Nadal de l’any 2023. Les empreses, organitzacions i projectes tenen fins al 20 de setembre per presentar el seu projecte. La Fira se celebrarà del 15 al 30 de desembre a la plaça de Catalunya. Les organitzacions interessades han de presentar el seu interès en el següent formulari.

Després de l’èxit de les vuit edicions ja celebrades de la Fira, l’Ajuntament de Barcelona realitza una crida oberta a les empreses i organitzacions de l’ESS de la ciutat perquè mostrin el seu interès a participar en la nova edició de la Fira. Poden presentar la candidatura fins al 20 de setembre de 2023.

La Fira de Consum Responsable i d’Economia Social i Solidària té per objectius:

 • Oferir productes, fets amb i des del Consum Responsable i l’Economia Social i Solidària, en el marc de les festes de Nadal; que a la vegada ajuden a donar visibilitat que existeix un àmbit de l’ESS a BCN que ofereix producte, servei i activitat durant tot l’any i responent, en bona part, a les necessitats quotidianes de les persones, empreses i organitzacions.
 • Que organitzacions i empreses de l’Economia Social i Solidària i del Consum Responsable Barcelona es visualitzin, expliquin i puguin oferir productes en un moment de l’any important per obtenir ingressos.
 • Visibilitzar el Consum Responsable i l’Economia Social i Solidària de Barcelona, la seva diversitat i pluralitat, pràctiques, principis i valors.

A qui busquem?

Empreses, organitzacions i projectes de l’Economia Social i Solidària i del Consum Responsable de Barcelona que puguin oferir productes i serveis que promouen i permeten practicar un Consum Responsable i l’ESS.

Què oferim?

Espais a la Plaça Catalunya de Barcelona per oferir productes i serveis, i difondre els valors, les pràctiques econòmiques i socials i de Consum Responsable i l’ESS.

Dates i horaris de la Fira

 • Del divendres 15 a dissabte 30 de desembre de 2023.
 • Caseta oberta d’11.00 h a 20.30 h, amb horaris especials els dies 15, 18, 19, 20 i 21 (de 16 h a 20.30 h) i 24 (fins a les 18 h).
 • 25 i 26 de desembre tancada.

Què demanem?

El compromís de les empreses i/o organitzacions seleccionades a:

 • Participar en les propostes de dinamització per les persones visitants i/o consumidores durant la Fira (orientat a fer augmentar la participació i el coneixement dels usuaris dels valors del consum responsable i de l’economia social i solidària de les participants).
 • Dur a terme les activitats proposades com a retorn social en coordinació amb l’Espai Consum Responsable.
 • Seguir i garantir l’operativa de la Fira:
 • Assistir a les reunions informatives (virtuals o presencials) de la Fira per garantir un correcte funcionament d’aquesta.
 • Respectar els terminis d’entrega establerts per l’organització (de material, informació o documentació requerida).
 • Garantir la presència en els dies descrits en el present document.
 • Respectar i garantir l’horari d’obertura i tancament establert per l’organització (la participant garanteix la presència a la caseta durant l’horari establert. El tancament de la caseta o absència de servei sense justificació serà motiu de penalització per a futures edicions).
 • Respectar l’horari, els espais i l’operativa de càrrega i descàrrega establerts per l’organització.
 • Mantenir la caseta o espai en perfecte estat de conservació (sense malmetre cap dels elements de la dotació oferta per l’organització).
 • Recollir diàriament els indicadors tal com determini l’organització.
 • Retornar la dotació cedida durant els dies de la fira en perfecte estat de conservació.

▪     Es tindran en compte els principis de consum responsable en la vostra activitat, servei i productes. En especial:

 • No es podran oferir bosses de plàstic.
 • S’evitaran els envasos superflus i, quan sigui possible, s’evitaran els de plàstic o els que no siguin fàcilment reciclables o compostables.

Carpa alimentació

Les carpes d’alimentació fresca són els únics espais amb oferta gastronòmica per al consum a la mateixa Fira. S’hi poden oferir tant begudes com menjar. Es valorarà una proposta que ofereixi amb diversitat de productes per les diferents franges horàries (fàcilment consumible, amb oferta passavolant que es pugui menjar a peu dret i en moviment i contemplant que la franja de major assistència de públic és la tarda i vespre).

La participació en la Fira en una carpa d’alimentació fresca implica el compromís de potenciar una alimentació sana, justa i sostenible. Amb aquesta finalitat, es defineixen un seguit de criteris que cal integrar i potenciar a l’oferta de productes:

 • Informar sobre els ingredients, i especialment sobre els al·lèrgens, dels productes, seguint la normativa establerta. Informació sobre al·lèrgens
 • No utilitzar envasos d’un sol ús de plàstic o alumini, especialment per a la venda al públic, però tampoc en els envasos dels productes transportats fins a la Fira. Especialment, no es podran vendre begudes enllaunades ni amb envasos individuals tipus tetrabric o de plàstic (a excepció dels envasos amb capacitat d’1 litre o més).
 • Ús de gots, coberts i vaixella reutilitzable, o en els casos que no sigui possible, d’un sol ús biodegradable.
 • Donar visibilitat als criteris d’alimentació sostenible perquè la ciutadania els conegui i prengui consciència del valor afegit que aporten.

Per motius de salut pública no estarà permesa l’elaboració de menjar in-situ, i en qualsevol cas s’haurà de donar compliment a la Guia de pràctiques correctes d’higiene per a la venda d’aliments en mercats no sedentaris i fires:

Guia de pràctiques correctes d’higiene per a la venda d’aliments en mercats no sedentaris i fires.

L’organització de la Fira es reserva el dret de sol·licitar la retirada d’aquells productes que consideri que no compleixen els principis del Consum Responsable i l’Economia Social i Solidària.

Com puc fer arribar el meu interès?

Les organitzacions interessades han de presentar el seu interès en el següent formulari abans de dimecres 20 de setembre a les 23.55 h.

I si tinc dubtes?

Podeu contactar amb l’organització a través del correu firaconsumresponsable@bcn.cat

.. .. ..