Barcelona, primera ciutat compromesa amb garantir el 100% de la compra pública amb alimentació sostenible i saludable

S’aprova una instrucció de compra pública alimentària capdavantera, que fomenta els aliments de proximitat, de temporada i ecològics.

Cuinera en un menjador social
07/12/2022 - 12:27 h - Ajuntament Ajuntament de Barcelona

Fa poc més d’una setmana que es va presentar el full de ruta a seguir per transformar el sistema alimentari de la ciutat. Es tracta de l’Estratègia d’Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030, un document consensuat pels principals actors de la ciutat, que entre d’altres, estableix i quantifica una sèrie de propòsits que caldria assolir els pròxims 8 anys.

Ara, amb l’aprovació de la instrucció tècnica de compra pública alimentària dels serveis municipals de menjador, àpats, càtering i vending, s’ha aconseguit encaminar, per aconseguir en els pròxims anys, el primer d’aquests propòsits: alinear el 100% de la compra pública municipal amb l’alimentació sostenible i saludable inspirada en la dieta de salut planetària.

Novetats en els criteris d’adjudicació

Promoguda en col·laboració amb la Direcció de Contractació, l’Àrea d’Ecologia Urbana i altres agents municipals, la nova instrucció pública és una eina pionera per orientar de manera transversal i integral tota la compra pública alimentària de l’Ajuntament de Barcelona.

De fet és aquesta transversalitat, que estableix 12 àmbits d’actuació i que travessa tota l’organització, la que marca la diferència amb les anteriors mesures que altres ciutats de l’estat o la mateixa Barcelona han anat introduint en els darrers anys.

També, per integrar criteris socials, ambientals i, per primera vegada també, de salut i sostenibilitat, i combinar-ho amb formació, l’assenyalament dels instruments per facilitar l’acreditació, el seguiment de l’acompliment dels criteris i l’acompanyament, assessorament i formació tècnica per a les treballadores que hagin de redactar els plecs.

Pel que fa al canvi de criteris, a partir d’ara el consistori garantirà la presència d’aliments de proximitat, de temporada, ecològics i saludables, sempre respectant el marc normatiu europeu de compliment obligat i en coherència amb la capacitat productiva del territori.

També, es promourà l’augment de la proteïna vegetal i el reequilibri de la proteína animal, la moderació dels sucres afegits, la reducció del malbaratament, la incorporació de l’oferta d’aliments directe de la pagesia, de circuit curt i de qualitat diferenciada, o la reducció de la petjada de carboni dels serveis municipals.

Una cistella de la compra amb molt volum

Amb la proposta dels nous criteris d’adjudicació, l’objectiu del consistori ha estat triple: afavorir la salut de les persones i millorar la seva dieta, enfortir l’economia local donant suport als productes de proximitat i de temporada i finalment, reduir l’impacte del sistema alimentari sobre el planeta.

Recordem que només de servei regular de menjar, la ciutat ofereix anualment 310.000 àpats en companyia, 522.000 àpats en menjadors socials i 752.000 àpats a domicili. I cada dia, 7.900 àpats a les 103 escoles bressol. Un volum d’aliments consumits considerable i amb un alt impacte transformador en el sistema alimentari.

Una mesura realista, progressiva i replicable

Tot i que es tracta d’una iniciativa innovadora, durant el procés, ha estat molt important proposar una instrucció realista, perquè l’oferta que hi ha actualment disponible no faci inviable la seva aplicació. També progressiva, perquè com més es promogui i s’enforteixi l’oferta saludable i sostenible del territori, la xarxa de proveïment serà més gran. Però sobretot, una instrucció que pugui esdevenir un element tractor i d’exemplaritat per a altres administracions públiques, empreses i organitzacions, que poden replicar el model.

Us deixem aquí la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els serveis d’alimentació [2022].

Hort de l'àrea metropolitana de Barcelona Safata de menjar en un menjador social